Rewaloryzacja parków zabytkowych.
Pielęgnacja starych drzew, wycinka drzew, likwidacja pni, odnawianie trawników, nasadzanie drzew, krzewów i   kwiatów. Posiadamy zezwolenie konserwatora zabytków na pracę w obiektach zabytkowych.
Budowa i konserwacja terenów zieleni.
Parki , zieleńce, otoczenia zakładów pracy, stacji benzynowych, obiektów handlowych, szpitali, itp. Renowacja i budowa obiektów sportowych. Posiadamy nowoczesny sprzęt do wykonywania tych prac.
Ogródki przydomowe.
"Od projektu do efektu", trawniki, kwietniki, oczka wodne, drogi i place, nasadzanie, mała architektura, systemy nawadniające.