Przesadzanie za pomocą
przesuwu.
Przesadzanie za pomocą
tzw. "koszy Prusa".


Przesadzanie w
specjalnych obudowach.